Rastislav a Roman Dobrovodskí - Filmy o prírode

Aktuality

spacer zluta 640x45

12. 10. 2021

Jeleň v pralese

Prales - miesta bez zásahov človeka, ktoré žiaľ v podmienkach Slovenska obvykle nájdeme iba v tých najnepristúpenejších lokalitách, býva začiatkom októbra často zahalený do nevľúdnej hmly. Odohráva sa tu každoročné jesenné dychberúce prírodné divadlo. Scéna býva často zahalená oponou pomaly sa prevaľujúcej hmly podfarbená jelením ručaním.

spacer zluta 640x45

4. 9. 2021

Ešte "kamarátske" jelene pred rujou

spacer zluta 640x45

22. 7. 2021

Pôtik kapcavý (lat. Aegolius funereus)

spacer zluta 640x45

28. 5. 2021

Kukučka jarabá (lat. Cuculus canorus)

Tak aj na Poľanu už doleteli kukučky. Vďaka charakteristickému hlasu samcov ju častejšie počujeme ako vidíme. Samce sedávajú na vyvýšených miestach a "kukajú" so spustenými krídlami a roztiah¬nutým chvostom.

spacer zluta 640x45

6. 5. 2021

Tetrao urogallus - vítanie slnka

spacer zluta 640x45