Rastislav a Roman Dobrovodskí - Filmy o prírode

Aktuality

spacer zluta 640x45

4. 9. 2021

Ešte "kamarátske" jelene pred rujou

spacer zluta 640x45

22. 7. 2021

Pôtik kapcavý (lat. Aegolius funereus)

spacer zluta 640x45

28. 5. 2021

Kukučka jarabá (lat. Cuculus canorus)

Tak aj na Poľanu už doleteli kukučky. Vďaka charakteristickému hlasu samcov ju častejšie počujeme ako vidíme. Samce sedávajú na vyvýšených miestach a "kukajú" so spustenými krídlami a roztiah¬nutým chvostom.

spacer zluta 640x45

6. 5. 2021

Tetrao urogallus - vítanie slnka

spacer zluta 640x45

1. 4. 2021

Svetový deň vtáctva

Dnes to nešlo inak – musel som za sovami. Sova lesná (lat. Strix aluco), je na Poľane najbežnejšou sovičkou.

spacer zluta 640x45