19. 7. 2020

Lososie eldorádo

V druhej polovici leta vyťahuje z rozľahlých vôd Tichého oceána k treniu do riek na Kamčatke a Aljaške päť druhov lososov. Ženie ich základná podstata života – zachovanie rodu. Často do miesta párenia prekonávajú tisíce kilometrov. Ryby už v riekach nekonzumujú potravu a všetky bez výnimky po vytrení uhynú. V tomto videu som zachytil ťah a trenie lososa nerka (Oncorhynchus nerka). Tento druh patrí k menším lososom a dorastá asi do 65cm dĺžky z hmotnosťou 3-4 kg. Jeho cena je 2-3x drahšia ako všetky ďalšie druhy lososov. Nerka má štvorročný cyklus. Červené zafarbenie tela a zelenú hlavu získajú ryby až v sladkej vode riek.
Rasťo

spacer zluta 640x45

8. 7. 2020

Krutihlav obyčajný (lat. Jynx torquilla)

Je to vták o niečo väčší ako vrabec domový, sfarbený je podobne ako kôra stromov. Má slabý zobák, o chvost sa pri pohybe po stromoch neopiera. Živí sa mravcami a ich larvami. Užitočný druh, ktorý si zaslúži úplnú ochranu a podporu i vyvesovaním hniezdnych búdok. Krutohlav hnedý je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 663,87 EUR.
Rasťo

spacer zluta 640x45

19. 6. 2020

Oriešok hnedý (lat. Troglodytes troglodytes)

Najvyššie hustoty hniezdenia boli na Slovensku zistené v pralesovitých prírodných jedľo-bukových lesoch. V zime vo veľkých mrazoch nocujú tieto drobučké vtáčiky spoločne v hniezdach, kde sa zahrievajú. Boli nájdené i skupiny viac ako 20 jedincov. Obľubuje hlavne miesta, kde je veľa krovín a vyvrátených stromov. Hniezdo stavia samček najčastejšie vo vývratoch, medzi koreňmi stromov trčiacim k oblohe. Jeho prítomnosť je výrazná počas hniezdenia. V tomto čase ho možno pozorovať pri jeho hlasnom speve z vyvýšeného miesta, už za skorého rána.
Rasťo

spacer zluta 640x45

10. 6. 2020

Medvedica a jej tohtoročné mláďatká na kvetnatej lúke.

Mama medvedica vyviedla svoje tohtoročné mláďatká v daždivom dni na zakvitnuté lúky. Nachádza tu šťavnaté byliny, čerstvú trávu, prvé sladké jahôdky ale aj mraveniská s ich larvami. Mláďatká ju stále nasledujú a pomaličky sa učia čo je k jedlu a čo nie.
Rasťo

spacer zluta 640x45

2. 6. 2020

Kuna lesná (lat. Martes martes)

Vyhovujú jej všetky typy lesov od lužných až po vysokohorské smrečiny. Žije nočným životom a cez deň oddychuje v opustených vtáčích hniezdach alebo v bútľavých stromoch, kde si príležitostne ukrýva aj potravu do zásoby. Hoci v tomto videu ju vidíme na zemi kuna lesná je pravým obyvateľom stromov. Kuna plieni hlodavcov, ale aj vtáčie hniezda, vyhľadáva úle, z ktorých konzumuje med, sliedi po ovocí ako hrušky, čerešne či slivky. Kuna lesná najme v zime neohrdne ani zdochlinami. S obľubou vyhľadáva veverice, ktoré obratne prenasleduje v korunách stromov. Medzi vetvami dokáže mimoriadne obratne skákať takmer do 4 metrovej vzdialenosti.
Rasťo

spacer zluta 640x45

24. 5. 2020

Tesár čierny (lat. Dryocopus martius)

Samčeka z priloženého videa pozorujem na rovnakej lokalite už niekoľko rokov. Koncom marca intenzívne upravoval hniezdu dutinku, v ktorej so samičkou vychovali 3 mláďatá (už sú vyletené). V tesnej blízkosti hniezdnej dutinky začali s „výstavbou“ novej dutinky, hoci v okolí do 100m od hniezdnej dutinky sa už nachádzajú ďalšie dve hotové. Tie „moje tesáre“ využívajú na nočný odpočinok. Biotop tesára vyžaduje mozaiku starých porastov v lesnatej krajine. Vhodné sú prírode blízke spôsoby hospodárenia. Vďaka trvalému spôsobu života a vďaka prísnemu funkčnému rozloženiu teritória sa vytvárajú skupiny hniezdnych dutín. Tieto lokality sú mimoriadne cenné pre ochranu prírody, majiteľ alebo správca lesa môže takýto ostrov starých bútľavých stromov nechať vyznačiť a jeho ochranu zapracovať do plánu starostlivosti. Dôležitou informáciou pre správcu lesa je, že hniezdne teritórium tesára čierneho vyžaduje, aby nezarástlo mladinami, inak ho prestáva využívať. Dutiny pribúdajú pomaly, len každých 5 rokov jedna nová kompletná dutina, čo je menej ako priemerne 1 nová ukončená dutina na 10 ha lesa za rok.
Rasťo

spacer zluta 640x45

16. 5. 2020

Srnec / Capreolus capreolus / Roebuck