8. 7. 2020

Krutihlav obyčajný (lat. Jynx torquilla)

Je to vták o niečo väčší ako vrabec domový, sfarbený je podobne ako kôra stromov. Má slabý zobák, o chvost sa pri pohybe po stromoch neopiera. Živí sa mravcami a ich larvami. Užitočný druh, ktorý si zaslúži úplnú ochranu a podporu i vyvesovaním hniezdnych búdok. Krutohlav hnedý je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 663,87 EUR.
Rasťo

Partnerské stránky: Autoservis Braný Praha 9 | Autobusová doprava Milan Štefanovič | MTB maraton Malevil Cup | Jazzová zpěvačka Darja Kuncová | M-team Praha | Jitka Buková - Jazykové korektury českých textů