19. 6. 2020

Oriešok hnedý (lat. Troglodytes troglodytes)

Najvyššie hustoty hniezdenia boli na Slovensku zistené v pralesovitých prírodných jedľo-bukových lesoch. V zime vo veľkých mrazoch nocujú tieto drobučké vtáčiky spoločne v hniezdach, kde sa zahrievajú. Boli nájdené i skupiny viac ako 20 jedincov. Obľubuje hlavne miesta, kde je veľa krovín a vyvrátených stromov. Hniezdo stavia samček najčastejšie vo vývratoch, medzi koreňmi stromov trčiacim k oblohe. Jeho prítomnosť je výrazná počas hniezdenia. V tomto čase ho možno pozorovať pri jeho hlasnom speve z vyvýšeného miesta, už za skorého rána.
Rasťo